Café Funiculi Funicula (2018)

Kazu trabaja en el café "Funiculi Funicula". Hay un rumor misterioso de que si un cliente toma un asiento específico en el café, ese cliente puede regresar a un momento de su elección.

Director:
  • Ayuko Tsukahara

Guionistas:
  • Satoko Okudera
  • Toshikazu Kawaguchi

Stars:
Release Date: 2018-09-21
metacritic icon 6.8/10
themoviedb icon 6.8/10
IMDb icon 6.8/10
  • Pais: JP
  • Language: 日本語
  • Runtime: 116
Kasumi Arimura
Kasumi Arimur...
Kazu Tokita
Kentaro Ito
Kentaro Ito
Ryosuke Shintani
Kento Hayshi
Kento Hayshi
Goro Katada
Motoki Fukami
Motoki Fukami
Nagare Tokita
Yutaka Matsushige
Yutaka Matsus...
Yasunori Fusaki
Hiroko Yakushimaru
Hiroko Yakush...
Kayo Takatake
Yo Yoshida
Yo Yoshida
Yaeko Hirai
Yuriko Ishida
Yuriko Ishida
Mysterious Woman
Write one

Sorry, no results found.